CatalanEspañolEnglish
Noticies

La lluita contra la pobresa energètica i la metodologia del Retorn Social de la Inversió

El mes d'abril del 2018 la Fundació Campus Arnau d'Escala i el GES han conclòs un estudi d'aplicació de la metodologia del Retorn Social de la Inversió (SROI) a famílies de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en situació de pobresa energètica. L'estudi es pot consultar a: http://www.amb.cat/es/web/desenvolupament-socioeconomic/estudis-socioeconomics

 

Conferència sobre l'avaluació de l'impacte social i econòmic dels projectes d'intervenció

Organitzada per Dixit Lleida, el dia 23 de març es va realitzar en aquesta ciutat una conferència sobre l'avaluació de l'impacte social i econòmic dels projectes d'intervenció social. Mentre que el Doctor Xavier Pelegrí va fer una ponència introductòria, Xavier Vallvé, del Gabinet d'Estudis Socials, i Lluís Marroyo, de la Fundació Campus Arnau d'Escala, van centrar les seves intervencions en la metodologia del Retorn Social de la Inversió (SROI). 

 

Foment de pràctiques universitàries en entitats de l'economia social, solidària i cooperativa

En el marc de la seva política de promoció de les entitats i empreses de l'economia social, solidària i cooperativa, Barcelona Activa ha contractat el Gabinet d'Estudis Socials perquè realitzi tasques de secretaria tècnica en relació amb un projecte que cerca aconseguir que els estudiants universitaris i universitàries coneguin millor aquestes fórmules empresarials fent-hi pràctiques durant un trimestre.

 

Pobresa, vulnerabilitat i exclusió social a Sant Celoni

L'Ajuntament de Sant Celoni ha contractat el Gabinet d'Estudis Socials per a l'alaboració d'un sistema de diagnosi de la pobresa, la vulnerabilitat i l'exclusió social en aquest municipi. L'encàrrec té una doble vessant: la realització d'un informe sobre aquestes problemàtiques i l'elaboració d'un manual que permeti replicar aquesta diagnosi inicial. 

 


Pàgina 1 de 12

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com