CatalanEspañolEnglish
Noticies

Explotació laboral dels immigrants

En el marc del projecte SELEX, l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea acaba de publicar un informe-resum en diferents llengües. Pel que fa a l'espanyol, vegeu

 

Come Forward!

El GES forma part d'un equip transnacional que en el marc d'un projecte aprovat per la Direcció General de Justícia de la Comissió Europea treballarà durant el període 2016-2018 per potenciar les capacitats de la societat civil, de les institucions públiques i de les pròpies víctimes per incrementar el nombre de denúncies per crims d'odi homofòbic i transfòbic arreu de la Unió Europea. El nom del projecte és Come Forward!

 

La llibertat de creació d'empreses

L'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA) acaba de publicar un informe sobre la llibertat de creació d'empreses a la Unió Europea que a l'igual que informes anteriors de la mateixa Agència sobre qüestions relatives als drets fonamentals recull les aportacions dels diferents equips de treball que l'Agència té en els diferents Estats membres. En el cas de l'Estat espanyol, l'informe de la FRA recull com a obstacle a l'exercici ple d'aquest dret les dificultats d'accés al capital financer així com la tendència cada vegada més creixent a la creació de microempreses en un context de crisi econòmica, un procés que també enfronta els seus propis obstacles entre els quals l'existència de discriminació horitzontal i vertical. L'informe també assenyala les dificultats específiques en què es troben els immigrants per a la creació de les seves empreses i els problemes per fer efectiu el dret a la creació d'empreses davant la justícia. Vegeu l'informe complet aquí:        

 

Nou contracte d'assessorament i assistència tècnica

Sota el lideratge de l'associació Avaluem, membres del GES participaran en l'assessorament i l'assistència tècnica a l'Ajuntament de Barcelona per valorar els projectes presentats a la convocatòria 2016 de projectes de cooperació internacional.  

 


Pàgina 6 de 12

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com