CatalanEspañolEnglish
Noticies

Pobresa energètica a les portes d'un nou hivern

Per encàrrec d'ECAS, Entitats Catalanes d'Acció Social, el Gabinet d'Estudis Socials acaba de realitzar un informe sobre la pobresa energètica a Catalunya que analitza tant la situació actual en el nostre país a les portes d'un nou hivern com les dificultats per al mesurament d'un fenomen complex i encara no prou ben acotat. El podeu llegir a

 

Explotació laboral dels immigrants

En el marc del projecte SELEX, l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea acaba de publicar un informe-resum en diferents llengües. Pel que fa a l'espanyol, vegeu

 

Come Forward!

El GES forma part d'un equip transnacional que en el marc d'un projecte aprovat per la Direcció General de Justícia de la Comissió Europea treballarà durant el període 2016-2018 per potenciar les capacitats de la societat civil, de les institucions públiques i de les pròpies víctimes per incrementar el nombre de denúncies per crims d'odi homofòbic i transfòbic arreu de la Unió Europea. El nom del projecte és Come Forward!

 

La llibertat de creació d'empreses

L'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA) acaba de publicar un informe sobre la llibertat de creació d'empreses a la Unió Europea que a l'igual que informes anteriors de la mateixa Agència sobre qüestions relatives als drets fonamentals recull les aportacions dels diferents equips de treball que l'Agència té en els diferents Estats membres. En el cas de l'Estat espanyol, l'informe de la FRA recull com a obstacle a l'exercici ple d'aquest dret les dificultats d'accés al capital financer així com la tendència cada vegada més creixent a la creació de microempreses en un context de crisi econòmica, un procés que també enfronta els seus propis obstacles entre els quals l'existència de discriminació horitzontal i vertical. L'informe també assenyala les dificultats específiques en què es troben els immigrants per a la creació de les seves empreses i els problemes per fer efectiu el dret a la creació d'empreses davant la justícia. Vegeu l'informe complet aquí:        

 


Pàgina 6 de 12

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com