CatalanEspañolEnglish
Noticies

Els drets fonamentals de les persones LGTB

L'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA) acaba de publicar l'informe de síntesi d'una recerca que es va realitzar l'any 2013 a diferents països de la Unió Europea sobre els drets fonamentals de les persones LGTB. Aquest informe de síntesi recull nombroses aportacions de l'informe espanyol, que va ser redactat per l'MPDL, el Gabinet d'Estudis Socials i l'Institut Europeu de Dret. Podeu trobar una Informació exhaustiva al respecte en el següent enllaç

 

Memòria de l'any 2015

El GES acaba de publicar la seva memòria d'activitats corresponent a l'any 2015, que podeu consultar en el següent enllaç

 

Ell GES col·labora amb l'ODIHR

Un any mes, el GES ha col·laborat voluntàriament amb l'Oficina per les Institucions Democràtiques i els Drets Humans (ODIHR) de l'OSCE donant compte, de cara a l'informe 2016 d'aquesta institució, dels incidents relacionats amb crims d'odi comesos l'any 2015 a l'Estat espanyol contra minories ètniques, immigrants, població LGTBI, persones amb discapacitat, etc. El nombre d'incidents relatats aquest any ha estat de 22. 

 

Gestió de la diversitat cultural en les petites i mitjanes empreses- Informe final del projecte EUDIM

El projecte transnacional EUDIM, del qual el Gabinet d'Estudis Socials ha estat un dels socis, ha publicat el seu informe final sobre la gestió de la diversitat cultural en les petites i mitjanes empreses dels països implicats en el projecte. Les principals conclusions són:

  • Les empreses interpreten la gestió de la diversitat cultural com una eina per reforçar la seva posició en el mercat perquè facilita la utilització de les diferents competències derivades de diferents origens culturals.
  • La gestió de la diversitat cultural és un factor de promoció de la creativitat en termes de la gestió empresarial.
  • L'ampliació de les competències interculturals ha d'anar en la línia de la mediació intercultural.
  • Els beneficis aportats per la gestió de la diversitat cultural són especialment notables quan concerneix els llocs de màxima responsabilitat dins la cadena de comandaments.
  • Les barreres lingüístiques derivades de codis culturals diferents apareixen com el principal obstacle per a una bona gestió de la diversitat cultural.
  • Aquestes i altres barreres (burocràcia, falta d'experiència, etc.) impacten més les petites i mitjanes empreses que les més grans.
  • En ocasions, en les petites i mitjanes empreses els problemes de comunicació intercultural es diagnostiquen erròniament com a problemes personals.
  • El nomenament d'un gestor de la diversitat cultural emergeix com una decisió clau.
  • Les petites i mitjanes empreses estan progressant en la gestió de la diversitat cultural, sobretot en termes d'una major valoració de les competències i coneixements no convencionals.

Per a més informació, vegeu:

 


Pàgina 7 de 12

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com