CatalanEspañolEnglish
Noticies

Gestió de la diversitat cultural en les petites i mitjanes empreses- Informe final del projecte EUDIM

El projecte transnacional EUDIM, del qual el Gabinet d'Estudis Socials ha estat un dels socis, ha publicat el seu informe final sobre la gestió de la diversitat cultural en les petites i mitjanes empreses dels països implicats en el projecte. Les principals conclusions són:

  • Les empreses interpreten la gestió de la diversitat cultural com una eina per reforçar la seva posició en el mercat perquè facilita la utilització de les diferents competències derivades de diferents origens culturals.
  • La gestió de la diversitat cultural és un factor de promoció de la creativitat en termes de la gestió empresarial.
  • L'ampliació de les competències interculturals ha d'anar en la línia de la mediació intercultural.
  • Els beneficis aportats per la gestió de la diversitat cultural són especialment notables quan concerneix els llocs de màxima responsabilitat dins la cadena de comandaments.
  • Les barreres lingüístiques derivades de codis culturals diferents apareixen com el principal obstacle per a una bona gestió de la diversitat cultural.
  • Aquestes i altres barreres (burocràcia, falta d'experiència, etc.) impacten més les petites i mitjanes empreses que les més grans.
  • En ocasions, en les petites i mitjanes empreses els problemes de comunicació intercultural es diagnostiquen erròniament com a problemes personals.
  • El nomenament d'un gestor de la diversitat cultural emergeix com una decisió clau.
  • Les petites i mitjanes empreses estan progressant en la gestió de la diversitat cultural, sobretot en termes d'una major valoració de les competències i coneixements no convencionals.

Per a més informació, vegeu:

 

Jornada internacional contra la mutilació genital femenina

El dissabte 6 de febrer se celebra a Girona una jornada internacional contra la mutilació genital femenina. En el seu marc el GES presentarà els resultats finals del projecte transnacional europeu de lluita contra aquesta pràctica. Vegi's:

 

Realització d'una anàlisi RSI

La Fundació Campus Arnau d'Escala i el Gabinet d'Estudis Socials realitzaran conjuntament al llarg de l'any 2016 una anàlisi de l'impacte social de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines basada en la metodologia SROI, que consisteix a elaborar un mapa dels impactes socials d'una organització i a monetaritzar-los fins arribar a una xifra única resum de l'impacte en funció de la inversió realitzada.  

 

Un diagnòstic sobre la diversitat interna

La Fundació CEPAIM ha encarregat al GES la realiització d'un diagnòstic sobre la situació de la gestió de la seva diversitat interna com a pas previ per a la confecció d'un Pla de Gestió.

 


Pàgina 8 de 12

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com