CatalanEspañolEnglish
Noticies

Un diagnòstic sobre la diversitat interna

La Fundació CEPAIM ha encarregat al GES la realiització d'un diagnòstic sobre la situació de la gestió de la seva diversitat interna com a pas previ per a la confecció d'un Pla de Gestió.

 

Diagnòstics i Plans de Diversitat

El GES amplia la seva cartera de serveis amb la realització d'informes de diagnòstic de la situació de les empreses i organitzacions en matèria de diversitat interna per gènere, edat, origen ètnic o nacional, discapacitat o orientació sexual i d'assessorament per a l'elaboració dels corresponents plans de diversitat. Aquesta és una proposta que s'adreça fonamentalment a petites i mitjanes empreses i organitzacions. 

 

Assentaments d'immigrants a la província de València

Per encàrrec de la Fundación CEPAIM, el GES farà un informe d'avaluació de les condicions de vida dels assentaments de població immigrant existents a la provícia de València i de l'efectivitat de les intervencions realitzades per aquesta Fundació. 

 

Crims d'odi l'any 2014

L'ODIHR, l'Oficina per a les Institucions Democràtiques i els Drets Humans de l'OSCE, acaba de publicar les dades relatives als crims d'odi que es produïren l'any 2014 en els països coberts per aquest organisme. Volem esmentar que a les dades de l'Estat espanyol hi ha contribuït el Gabinet d'Estudis Socials i que es poden consultar en el següent enllaç: http://hatecrime.osce.org/spain.

 


Pàgina 8 de 12

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com