CatalanEspañolEnglish
Noticies

Jornada internacional contra la mutilació genital femenina

El dissabte 6 de febrer se celebra a Girona una jornada internacional contra la mutilació genital femenina. En el seu marc el GES presentarà els resultats finals del projecte transnacional europeu de lluita contra aquesta pràctica. Vegi's:

 

Realització d'una anàlisi RSI

La Fundació Campus Arnau d'Escala i el Gabinet d'Estudis Socials realitzaran conjuntament al llarg de l'any 2016 una anàlisi de l'impacte social de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines basada en la metodologia SROI, que consisteix a elaborar un mapa dels impactes socials d'una organització i a monetaritzar-los fins arribar a una xifra única resum de l'impacte en funció de la inversió realitzada.  

 

Un diagnòstic sobre la diversitat interna

La Fundació CEPAIM ha encarregat al GES la realiització d'un diagnòstic sobre la situació de la gestió de la seva diversitat interna com a pas previ per a la confecció d'un Pla de Gestió.

 

Diagnòstics i Plans de Diversitat

El GES amplia la seva cartera de serveis amb la realització d'informes de diagnòstic de la situació de les empreses i organitzacions en matèria de diversitat interna per gènere, edat, origen ètnic o nacional, discapacitat o orientació sexual i d'assessorament per a l'elaboració dels corresponents plans de diversitat. Aquesta és una proposta que s'adreça fonamentalment a petites i mitjanes empreses i organitzacions. 

 


Pàgina 8 de 12

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com