CatalanEspañolEnglish
Noticies

Realització d'una anàlisi RSI

La Fundació Campus Arnau d'Escala i el Gabinet d'Estudis Socials realitzaran conjuntament al llarg de l'any 2016 una anàlisi de l'impacte social de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines basada en la metodologia SROI, que consisteix a elaborar un mapa dels impactes socials d'una organització i a monetaritzar-los fins arribar a una xifra única resum de l'impacte en funció de la inversió realitzada.  

 

Un diagnòstic sobre la diversitat interna

La Fundació CEPAIM ha encarregat al GES la realiització d'un diagnòstic sobre la situació de la gestió de la seva diversitat interna com a pas previ per a la confecció d'un Pla de Gestió.

 

Diagnòstics i Plans de Diversitat

El GES amplia la seva cartera de serveis amb la realització d'informes de diagnòstic de la situació de les empreses i organitzacions en matèria de diversitat interna per gènere, edat, origen ètnic o nacional, discapacitat o orientació sexual i d'assessorament per a l'elaboració dels corresponents plans de diversitat. Aquesta és una proposta que s'adreça fonamentalment a petites i mitjanes empreses i organitzacions. 

 

Assentaments d'immigrants a la província de València

Per encàrrec de la Fundación CEPAIM, el GES farà un informe d'avaluació de les condicions de vida dels assentaments de població immigrant existents a la provícia de València i de l'efectivitat de les intervencions realitzades per aquesta Fundació. 

 


Pàgina 8 de 12

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com