CatalanEspañolEnglish
Noticies

Els drets de les persones grans

En el marc d'un projecte finançat per la Comissió Europea amb la participació de Turquia, Itàlia i l'Estat espanyol, se n'acaba de publicar l'informe final que a nivell de l'Estat espanyol ha comptat amb la participació de la Fundació Campus Arnau d'Escala i el Gabinet d'Estudis Socials. L'objectiu del projecte i de l'estudi són els drets de les persones grans institucionalitzades i la millora de la qualitat dels serveis que se'ls presten a Turquia fins arribar als estàndards europeus. El títol de l'informe és Rights of Elderly People and Care Services at EU Standards. A Comparative study between Turkey, Italy and Spain. Vegi's

 

Article sobre la diversiitat cultural a les petites i mitjanes empreses

 En el marc del projecte europeu EUDIM de gestió de la diversitat cultural a les petites i mitjanes empreses, el membre del nostre equip Paolo Leotti acaba de publicar un article que podeu consultar a:

http://www.nuvol.com/opinio/com-gestionar-la-diversitat-cultural-a-lempresa/

 

 

"Cultivamos el futuro"

Els anys 2015, 2016 i 2017 el Gabinet d'Estudis Socials realitzarà els informes d'avaluació d'un projecte de la Fundació CEPAIM anomenat "Cultivamos el Futuro" que es desenvolupa en diferents zones rurals de Castella-Lleó. El seu objectiu és formar i capacitar persones en risc d'exclusió social, moltes d'elles immigrants, en els conreus ecològics i en la transformació i conservació de productes agrícoles, tot contribuint d'aquesta manera a la seva inserció laboral. 

 

Explotació laboral severa dels immigrants: L'Estat espanyol al capdavant

L'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea acaba de donar a conèixer un nou informe que en l'apartat corresponent a l'Estat espanyol va comptar amb la col·laboració de l'MPDL i el GES. El focus d'aquest informe és l'explotació laboral severa dels immigrants, que defineix com un problema endèmic particularment en els sectors de l'agricultura, la construcció, la restauració i el servei domèstic, lamentant alhora la gairebé total impunitat de què gaudeixen els explotadors. Una altra de les conclusions de l'infrorme és l'elevada posició de l'Estat espanyol en aquest malaurat rànquing.   

 


Pàgina 10 de 12

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com