CatalanEspañolEnglish
Noticies

"Cultivamos el futuro"

Els anys 2015, 2016 i 2017 el Gabinet d'Estudis Socials realitzarà els informes d'avaluació d'un projecte de la Fundació CEPAIM anomenat "Cultivamos el Futuro" que es desenvolupa en diferents zones rurals de Castella-Lleó. El seu objectiu és formar i capacitar persones en risc d'exclusió social, moltes d'elles immigrants, en els conreus ecològics i en la transformació i conservació de productes agrícoles, tot contribuint d'aquesta manera a la seva inserció laboral. 

 

Explotació laboral severa dels immigrants: L'Estat espanyol al capdavant

L'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea acaba de donar a conèixer un nou informe que en l'apartat corresponent a l'Estat espanyol va comptar amb la col·laboració de l'MPDL i el GES. El focus d'aquest informe és l'explotació laboral severa dels immigrants, que defineix com un problema endèmic particularment en els sectors de l'agricultura, la construcció, la restauració i el servei domèstic, lamentant alhora la gairebé total impunitat de què gaudeixen els explotadors. Una altra de les conclusions de l'infrorme és l'elevada posició de l'Estat espanyol en aquest malaurat rànquing.   

 

Infància i Justícia. Primera fase

L'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA) ha donat a conèixer, aquest mes de maig, l'informe sobre la primera fase de la investigació referent a les relacions entre el món judicial i els infants quan han de passar per ell com a testimonis, víctimes o parts de processos civils o penals. Aquesta primera fase, en la qual el Gabinet d'Estudis Socials va col·laborar conjuntamernt amb l'MPDL, concerneix la visió proporcionada per professionals com psicòlegs, treballadors socials, etc. sobre aquestes relacions a través de 55 entrevistes i un Focus Group. La conclusió fonamental d'aquest informe és que els sistemes judicials, a l'Estat espanyol i arreu d'Europa, haurien de ser "molt més amistosos amb els infants" i no permetre de cap manera que s'estressin o estiguin confusos quan hi entren en contacte

 

Nova memòria d'activitats

En la secció de Memòries d'aquest web, el GES acaba d'incloure la seva darrera Memòria d'activitats, que cobreix el període 2012-2014. La Memòria ressenya totes les investigacions i avaluacions realitzades al llarg d'aquest temps i n'assenyala els principals resultats en termes de coneixement. També inclou un quadre sinòptic amb un llistat de totes les temàtiques que el GES ha abordat en el decurs de la seva història.

 


Pàgina 10 de 12

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com