CatalanEspañolEnglish
Noticies

Nova memòria d'activitats

En la secció de Memòries d'aquest web, el GES acaba d'incloure la seva darrera Memòria d'activitats, que cobreix el període 2012-2014. La Memòria ressenya totes les investigacions i avaluacions realitzades al llarg d'aquest temps i n'assenyala els principals resultats en termes de coneixement. També inclou un quadre sinòptic amb un llistat de totes les temàtiques que el GES ha abordat en el decurs de la seva història.

 

Compromís amb la Diversitat

El Gabinet d'Estudis Socials ha signat recentment el Charter de la Diversitat, que representa el seu compromís oficial i renovat amb els principis de la igualtat d'oportunitats i la no discriminació en un context evident d'increment de la diversitat social que és i s'ha de veure com un enriquiment recíproc.   

 

Un treball per a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Durant els anys 2015 i 2016 el GES farà la valoració, l'anàlisi i la revisió tècnica i econòmica dels informes de seguiment i els informes finals dels programes i projectes plurianuals finançats per l'Agència Catalalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) en el marc de convocatòries corresponents als anys 2009 i 2010.

 

Mesa de Diàleg sobre Polítiques Públiques, Drets i Autonomies

Convidat per l'ONG boliviana Realidades, el GES va participar el dijous 6 de novembre en una Mesa de Diàleg sobre Polítiques Públiques, Drets i Autonomies en el decurs de la qual va presentar la seva experiència de tres anys com a responsable tècnic de l'Observatori de Drets Humans de Barcelona. L'objectiu de la Mesa era precisament compartir experiències i bones pràctiques d'incidència en les polítiques públliques amb un enfocament de drets i hi van participar tant representants del país bolivià com entitats catalanes.  

 


Pàgina 11 de 12

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com