CatalanEspañolEnglish
Noticies

Compromís amb la Diversitat

El Gabinet d'Estudis Socials ha signat recentment el Charter de la Diversitat, que representa el seu compromís oficial i renovat amb els principis de la igualtat d'oportunitats i la no discriminació en un context evident d'increment de la diversitat social que és i s'ha de veure com un enriquiment recíproc.   

 

Un treball per a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Durant els anys 2015 i 2016 el GES farà la valoració, l'anàlisi i la revisió tècnica i econòmica dels informes de seguiment i els informes finals dels programes i projectes plurianuals finançats per l'Agència Catalalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) en el marc de convocatòries corresponents als anys 2009 i 2010.

 

Mesa de Diàleg sobre Polítiques Públiques, Drets i Autonomies

Convidat per l'ONG boliviana Realidades, el GES va participar el dijous 6 de novembre en una Mesa de Diàleg sobre Polítiques Públiques, Drets i Autonomies en el decurs de la qual va presentar la seva experiència de tres anys com a responsable tècnic de l'Observatori de Drets Humans de Barcelona. L'objectiu de la Mesa era precisament compartir experiències i bones pràctiques d'incidència en les polítiques públliques amb un enfocament de drets i hi van participar tant representants del país bolivià com entitats catalanes.  

 

Treball de camp: participació dels infants en la justícia

Aquest mes de setembre ha conclòs el treball de camp relatiu a la investigació sobre el pas dels infants pel sistema de justícia a l'Estat espanyol. Tot plegat, s'han entrevistat uns 30 nens o nenes, que han relatat les seves percepcions sobre com els ha tractat la justícia a l'estat espanyol en veure's implicats/des en procediments civils o penals com a testimonis, víctimes o parts.

 


Pàgina 11 de 12

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com