CatalanEspañolEnglish

Visió

El GES vol ser:

EXCEL·LENT...

• Essent una empresa capdavantera a nivell europeu, estatal i autonòmic en els àmbits de la investigació social, tot combinant innovació i saber acumulat tant des del punt de vista de les temàtiques com de les metodologies, i de la prestació de serveis relacionats amb l’avaluació i l’assessorament en el camp de la política i els serveis socials.

• Oferint una formació de qualitat que ajudi al desenvolupament professional i humà i faciliti una millor comprensió de les complexes relacions socials del món actual.

PRESENT...

• Mantenint una presència constant en l’àmbit de la recerca i l’avaluació a nivell europeu, estatal, autonòmic i local que faciliti la innovació, la transferència de coneixements i pràctiques i el treball en xarxa.

• Publicant i difonent els resultats i conclusions dels estudis i investigacions que realitzem, a través dels canals de difusió existents.

RESPONSABLE...

• Potenciant el compromís adquirit amb la societat, promovent els valors cooperatius i treballant per un món més just, solidari i sostenible, a través dels principis i pràctiques recollides en el nostre Pla de Responsabilitat Social.

• Col·laborant estretament amb entitats socials que treballen per a la millora de les condicions de vida de les persones i els grups en situació de desavantatge social.

 

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com