CatalanEspañolEnglish

Gent gran

Des de la participació en l’elaboració del Llibre Blanc de la Vellesa a Catalunya (1987), el GES ha intervingut en aquest àmbit, que ha pres renovada força amb l’envelliment demogràfic característic de tota Europa. En aquest sentit, l’atenció del GES s’ha orientat vers els estudis de necessitats d’aquest col·lectiu, per exemple a la comarca catalana de La Garrotxa i en el municipi empordanès de la Jonquera.

La gent gran també ha estat present en una de les investigacions transnacionals de més abast en què el GES ha pres part en els darrers anys, l’estudi sobre els serveis relacionals innovadors a Europa. El  GES també s'ha encarregat  de l'avaluació de la rehabilitació dels habitatges de gent gran realitzada per l'associació APIP. També val la pena esmentar que el projecte transnacional European Generation Link, descrit en l'àmbit de joventut d'aquest menú, intenta establir un pont entre la generació dels joves i la de les persones grans.

Les últimes aportacions del GES a l'estudi de la situació de la gent gran han estat a) la seva participació en un projecte transnacional denominat ADEL i promogut per la Fundació Volkswagen sobre la protecció legal de les persones en situació de dependència per discapacitat psíquica o mental i/o legalment incapacitades, bona part de les quals són gent d'edat avançada; i b) l'estimació realitzada per al Consorci de Benestar Social del Pla de l'Estany sobre els recursos d'atenció social especialitzada i domiciliària de què la comarca s'hauria de dotar en el període 2009-2020.

Una de les col·laboracions més recents del GES en aquest àmbit remet a la participació en el projecte RePlay, l'objectiu del qual és incrementar la participació activa dels ciutadans de més edat en els processos democràtics de la Unió Europea en el marc del programa "Europa amb els Ciutadans".

 

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com