CatalanEspañolEnglish

Pobresa i exclusió social

L’estudi de les situacions de pobresa i exclusió ha estat una altra de les constants del GES. Destaquen en aquest sentit la realització d’un mapa de la pobresa de Catalunya a començaments de la dècada dels 90 del segle passat; un estudi sobre l'exclusió social en la Mancomunitat del Mar Menor; la participació en els programes europeus Pobresa 2 i Pobresa 3; diversos treballs sobre les rendes mínimes i el partenariat com a instrument de lluita contra la pobresa; i un informe sobre la pobresa a Galícia.

També resulten especialment rellevants un treball per a l’OIT, que va concloure amb la publicació d'un "Panorama de la lucha contra la exclusión social. Conceptos y estrategias"; i la participació en un projecte transnacional europeu denominat Marginalia, que va abordar la immigració, la prostitució i les addiccions com a formes extremes de pobresa que sovint s'interconnecten. El GES també va prendre part en un altre projecte transnacional denominat Laboratori per a una Recerca Activa sobre l'Exclusió Social ("L.A. vie en R.O.S.E.").

En els últims temps, el GES ha fet una recerca bibliogràfica sobre la pobresa i l'exclusió social a Catalunya en el període 1997-2007 per encàrrec de l'associació APIP; un estudi sobre l'evolució de les rendes minimes a l'Estat espanyol per encàrrec de la Universitat d'Anvers; i una assistència tècnica al Consorci de Benestar Social de la Selva en forma d'un diagnòstic previ a l'elaboració d'un Pla d'Inclusió Social a la comarca.

L'actual crisi econòmica que patim ha tornat a posar d'actualitat, si és que havia deixat de ser-ho, el tema de la pobresa i de la nova pobresa en particular. En aquest sentit, el GES ha esdevingut recentment parnter d'un projecte Grundtvig el principal objectiu del qual és dissenyar i facilitar serveis d'acompanyament, formació i informació per a persones en risc d'exclusió social arran d'aquesta situació. 

 

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com