CatalanEspañolEnglish

Mercat de treball i sindicalisme

Aquest és un altre dels camps d’acció del GES. Ja de bon començament, amb un anàlisi de la força de treball a Catalunya (1984) i la realització per a la Generalitat d’una sèrie d’”instruments de treball” sobre l’atur de llarga durada, l’acomiadament, la formació ocupacional, les empreses d’inserció, etc.En aquest àmbit, el GES va col·laborar en diversos números de la revista Món Laboral, que editava el Departament de Treball de la Generalitat, i va participar en el programa europeu ERGO de lluita contra l’atur de llarga durada. Durant més de 20 anys, a més, el GES va ser corresponsal de la revista European Industrial Relations Review (EIRR).

El GES també ha estat responsable d'un estudi sobre la població més gran de 45 anys i l'ocupació a les comarques gironines i d'un estudi d'avaluació de les aportacions del Fons Social Europeu a l'ocupació en les àrees urbanes de la Unió Europea. El GES també s'ha encarregat del seguiment i la validació d'un programa del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, anomenat "Projecta't", per al foment de l'esperit emprenedor.

La seva darrera intervenció en aquest àmbit correspon a la participació en un estudi transnacional sobre el treball precari i els drets socials

En el camp concret del sindicalisme, el GES ha col·laborat àmpliament amb els sindicats USO i USOC: enquestes als delegats, cursos de formació, realització d’estudis i articles, etc.

 

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com