CatalanEspañolEnglish

Institucions europees i internacionals

* Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA)

* Aliança Cooperativa Internacional (ACI)

* Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR)

* Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional (CEDEFOP)

* Comissió Europea

* Comitè Olímpic Internacional (COI)

* Consell d’Europa

* Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball

* Fundació Joseph Rowntree

* Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere (EIGE)

* Observatori Europeu del Racisme i la Xenofòbia (EUMC)

* Oficina Estadística de la Unió Europea (EUROSTAT)

* Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO)

* Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE)

* Organització Internacional del Treball (OIT)

 

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com