CatalanEspañolEnglish

Pobresa i Exclusió Social

• VALLVÉ, X. (2018), Diagnosi de la pobresa, la vulnerabilitat i l'exclusió social a Sant Celoni, Ajuntament de Sant Celoni.

• VALLVÉ, X. (2016), La pobresa energètica a Catalunya, ECAS.

LEOTTI, P. (2012-2013), Noves necessitats per a noves respostes, Comissió Europea, Civiform Società Cooperativa Sociale.

• AIGUABELLA, J. (2010), Assistència tècnica per a l’elaboració d’un diagnòstic per a la realització del Pla d’Inclusió Social de la Selva, Consorci de Benestar Social de la Selva.

• LEOTTI, P. (2010), L’evolució de la protecció de les rendes mínimes a Espanya. El cas espanyol, Universitat d’Anvers.

• VALLVÉ, X. (2007-2008), Recerca bibliogràfica sobre pobresa i exclusió a Catalunya en els darrers deu anys, APIP.

• MARTÍNEZ, R. (2007), Dinamització d’un fòrum de participació de joves i adolescents, Ajuntament de l’Escala i Consell Comarcal de l’Alt Empordà, programa URB-AL.

• AIGUABELLA, J. (2006), Estudi-diagnòstic sobre l’exclusió social de joves i adolescents, Ajuntament de l’Escala i Consell Comarcal de l’Alt Empordà, programa URB-AL.

• DE LA HOZ, J. M. (2006), Projecte de lluita contra les bosses de pobresa i exclusió social a les grans ciutats. Fons de suport a l’erradicació social de la pobresa en les llars amb menors, Impuls.

• MARTÍNEZ, R.; CEPAIM (2003-2005), Projecte VS/2002/0485. Combatent l’exclusió social de les minories ètniques i de les comunitats immigrants mitjançant la cultura. La situació de la immigració a Espanya. Informe nacional, Comissió Europea, Direcció General d’Ocupació, Afers Socials i Igualtat d’Oportunitats.

• OLIVERI, A. (2003), Les rendes mínimes a Espanya, Universitat d’Anvers.

• AIGUABELLA, J. (2003), L.A. vie en R.O.S.E. – Laboratori per a una Recerca Activa sobre l’Exclusió Social, Comissió Europea, Direcció General d’Ocupació, Afers Socials i Igualtat d’Oportunitats.

• ESTIVILL, J.; AIGUABELLA, J.; Universitat d’Anvers (2002), Indicadors no monetaris d’exclusió social i d’inclusió social: Què hi ha i què tenim, Comissió Europea, Direcció General d’Ocupació, Afers Socials i Igualtat d’Oportunitats.

• MARTÍNEZ, R. (2001), L’exclusió social als municipis de la Mancomunitat del Mar Menor: Nous col•lectius, nous reptes, Mancomunitat de Serveis Socials del Mar Menor.

• BERNEY, J. (2001), Projecte per a afavorir la comprensió dels fenòmens socials a Europa, Comissió Europea, Direcció General d’Ocupació, Afers Socials i Igualtat d’Oportunitats.

• GABINET D’ESTUDIS SOCIALS (GES) (2001), Experiències d’autoorganització de col•lectius en lluita contra l’exclusió social, EPICES.

• ESTIVILL, J.; AIGUABELLA, J.; ISG; Universitat d’Anvers (2001), Vers un enfocament integrat de les polítiques europees d’exclusió i inclusió socials, Comissió Europea, Direcció General d’Ocupació, Afers Socials i Igualtat d’Oportunitats.

• AIGUABELLA, J. ESTIVILL, J.; FERNÁNDEZ, N. (1999), Elaboració d’un model europeu d’avaluació per als programes europeus adreçats a l’exclusió, Comissió Europea, Direcció General d’Ocupació, Afers Socials i Igualtat d’Oportunitats.

• FERNÁNDEZ, N. (1996), Una aproximació a les dinàmiques de la pobresa mitjançant una comparació entre: Luxemburg (1991-1992), França (1989-1990), i Galícia (1992-1993). Comparació de panel, CEPS-INSTEAD.

• ESTIVILL, J.; MARTÍNEZ, R. (1996), El partenariat i la lluita contra la pobresa a Espanya. L’experiència a Álava, Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball.

• ESTIVILL, J.; MARTÍNEZ, R. (1996), El partenariat i la lluita contra la pobresa a Espanya. L’experiència a Girona, Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball.

• ESTIVILL, J.; MARTÍNEZ, R. (1996), El partenariat i la lluita contra la pobresa a Espanya. L’experiència al Ribeiro, Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball.

• MARTÍNEZ, R. (1994), Projecte Urban: "Des del marge lluitar contra l’exclusió", Ajuntament de Tarragona.

• GABINET D’ESTUDIS SOCIALS (GES) (1993-1994), La pobresa i el benestar social a l’Europa del Sud, Fundació Jaume Bofill.

• GABINET D’ESTUDIS SOCIALS (GES) (1994), Polítiques comunitàries enfront de l’exclusió social i la pobresa, Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social.

• GABINET D’ESTUDIS SOCIALS (GES) (1994), Aspectes emergents de la pobresa i l’exclusió social a Catalunya, Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social.

• AIGUABELLA, J.: et al (1994), Una primera aproximació a la situació de pobresa i exclusió social a Catalunya, Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social.

• VALLVÉ, X. (1993), Projectes catalans que lluiten contra l’exclusió en el marc de programes europeus, Ajuntament de Girona.

• MARTÍNEZ, R. (1993), Mapa de la pobresa a Barcelona, Ajuntament de Barcelona.

• AIGUABELLA, J.; ESTIVILL, J. (1992), Característiques socio-demogràfiques i de pobresa de la població afectada per l’economia submergida a Catalunya, Generalitat de Catalunya, Direcció General d’Afers Socials.

• ESTIVILL, J. (1992), Rendes mínimes i assistència social a Espanya, Max-Planck-Institut.

• AIGUABELLA, J.; et al. (1992), Enquestes i estudis que utilitzen indicadors no monetaris, The Economic and Social Research Institute.

• GABINET D’ESTUDIS SOCIALS (GES) (1991), Rendes mínimes i inserció, Generalitat de Catalunya, Departament de Treball.

• AIGUABELLA, J. (1990), Estudi de viabilitat del panel espanyol (Informe final), EUROSTAT.

• GABINET D’ESTUDIS SOCIALS (GES) (1990) Desenvolupament del III nivell del Pla Integral de Lluita contra la Pobresa a Euskadi, Govern Basc.

• ESTIVILL, J.; DE LA HOZ, J.M. (1989), La renda mínima garantida a l’Estat espanyol (El cas del País Basc), Govern Basc.

• ESTIVILL, J.; DE LA HOZ, J.M. (1989), Informe sobre la Renda Mínima Garantida a Espanya, Comissió Europea.

• AIGUABELLA, J.; et al. (1989), Informe sobre la implantació de la Renda Mínima d’Inserció a la Comunitat Autònoma d’Aragó, Diputació General d’Aragó.

• DE LA HOZ, J.M. (1989), Els sense sostre a Espanya. Vers un Observatori Europeu dels Sense Sostre, LABOS-CE.

• AIGUABELLA, J.; et al (1987-1991), Mapa de la pobresa a Catalunya, Generalitat de Catalunya. Direcció General d’Afers Socials.

 

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com