CatalanEspañolEnglish

Mercat de Treball i Sindicalisme

• VALLVÉ, X. (2011), Estudis de cas sobre el treball precari a l’agricultura, l’alimentació i el turisme, London Metropolitan University; EFFAT.

• LEOTTI, P. (2011), Treball precari i drets socials. El cas espanyol, London Metropolitan University; Comissió Europea

• DE LA HOZ, J.M. (2011), Història de la USOC, USOC.

• LEOTTI, P. (2009), Estudi sobre les pràctiques sindicals en la lluita contra la discriminació i la promoció de la diversitat a Espanya: El cas espanyol, London Metropolitan University; Comissió Europea, Direcció General d’Ocupació, Afers Socials i Igualtat d’Oportunitats.

• AIGUABELLA, J.; DE LA HOZ, J.M. (2009), La població major de 45 anys, les seves potencialitats i discriminacions, i l’ocupació a les comarques gironines, Ajuntament de Roses.

• LEOTTI, P. (2009), Estudi sobre les pràctiques sindicals en la lluita contra la discriminació i la promoció de la diversitat a Espanya, Comissió Europea, Direcció General d’Ocupació, Afers Socials i Igualtat d’Oportunitats.

• DE LA HOZ, J.M. (2006), La USOC enfront de les restructuracions/deslocalitzacions, USOC.

• AIGUABELLA, J.; LEOTTI, P. (2005-2008), Habilitats bàsiques per a l’ocupació, habilitats bàsiques combinades i formació en comunicació per a treballadors poc qualificats en cinc sectors econòmics europeus diferents (Golden Goal), Comissió Europea, Direcció General d’Educació.

• GABINET D’ESTUDIS SOCIALS (GES) (2000), L’economia social i l’ocupació a Bèlgica, França i Itàlia: assaig comparatiu, Fundació Cesar; Comissió Europea, Direcció General d’Ocupació, Afers Socials i Igualtat d’Oportunitats.

• DARMON, I. (1997-1998), L’impacte dels canvis estructurals en els patrons d’ocupació dels sectors financers, Bernard Brunhes Consultants, Comissió Europea, Direcció General d’Ocupació, Afers Socials i Igualtat d’Oportunitats.

• DARMON, I. (1996-1998), Investigació comparativa sobre les innovacions en la formació ocupacional contínua, ESRC.

• GABINET D’ESTUDIS SOCIALS (GES) (1996), Informe sobre el Servei Català de Col·locació.

• DARMON, I. (1995-1997), Estudi comparatiu sobre la participació del sector privat en les iniciatives locals de formació per als aturats de baixa qualificació i sense qualificar a Bèlgica, Espanya, França i el Regne Unit, Comissió Europea, Direcció General d’Educació.

• DE LA HOZ, J.M. (1995), L’atur de llarga durada i els processos d’exclusió en el mercat de treball a Espanya, Europaïsches Forschungs Institut Konigswinter.

• GABINET D’ESTUDIS SOCIALS (GES) (1994), Les dones treballadores en la negociació col·lectiva en la Comunitat Autònoma d’Euskadi: avançant vers una menor discriminació, Consell de Relacions Laborals d''Euskadi.

• GABINET D’ESTUDIS SOCIALS (GES) (1994), Normativa, doctrina i jurisprudència sobre la igualtat de les dones en condicions d’igualtat al mercat de treball, Consell de Relacions Laborals d’Euskadi.

• GABINET D’ESTUDIS SOCIALS (GES) (1993), Compartir el treball. Un debat que s’inicia (L’experiència francesa), Generalitat de Catalunya, Departament de Treball.

• GABINET D’ESTUDIS SOCIALS (GES) (1992), Les prestacions i formes de cobertura de l’atur a Europa, Generalitat de Catalunya, Departament de Treball.

• GABINET D’ESTUDIS SOCIALS (GES) (1992), Anàlisi comparativa de les formes d’acomiadament a Europa, Generalitat de Catalunya, Departament de Treball.

• GABINET D’ESTUDIS SOCIALS (GES) (1991), La formació ocupacional dels joves, Generalitat de Catalunya, Departament de Treball.

• GABINET D’ESTUDIS SOCIALS (GES) (1991), Les Guarderies Infantils Laborals, Generalitat de Catalunya, Departament de Treball.

• GABINET D’ESTUDIS SOCIALS (GES) (1990), L’atur de llarga durada: Una perspectiva europea, Generalitat de Catalunya, Departament de Treball.

• ESTIVILL, J.; DE LA HOZ, J.M. (1986), La llarga marxa del sindicalisme en la dècada dels vuitanta, Fundació Jaume Bofill.

• AIGUABELLA, J. (1986), Població i desocupació a Badalona, Corporació Metropolitana de Barcelona.

• GABINET D’ESTUDIS SOCIALS (GES) (1985), Atur i força de treball a Catalunya (1983-1985), Generalitat de Catalunya, Departament de Treball.

• GABINET D’ESTUDIS SOCIALS (GES) (1985), El sindicalisme agrari a l’àrea llatina, Generalitat de Catalunya.

• GUANTER, P. (1984) Les relacions de treball i el territori (Sindicalisme i qüestió regional: el cas belga), Generalitat de Catalunya, Conselleria de Treball.

• GABINET D’ESTUDIS SOCIALS (GES) (1984), Anàlisi de la força de treball a Catalunya, Generalitat de Catalunya, Departament de Treball.

• GABINET D’ESTUDIS SOCIALS (GES) (1984), Les eleccions sindicals a Catalunya, Generalitat de Catalunya, Departament de Treball.

 

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com