CatalanEspañolEnglish

Immigració i Minories Ètniques

GALLARDO, A.; LEOTTI, P. (2014), Formes severes d’explotació laboral (fase 2), Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

AIGUABELLA, J.; LEOTTI, P.; VALLVÉ, X. (2014), La gestió de la diversitat cultural en les petites i mitjanes empreses (EUDiM), Comissió Europea, Direcció General de Justícia, Accions Comunitàries EIFE.

• AIGUABELLA, J.; LEOTTI, P. (2013-2014), Projecte Replace (Lluita contra la mutilació genital femenina), Universitat de Coventry; Comissió Europea, Direcció General de Justícia, Programa Daphne.

    · GALLARDO, A; VALLVÉ, X. (2013), Fonts de dades sobre població gitana, Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

• FREIXES, T.; GALLARDO, A.; VALLVÉ, X. (2012-2013), La població gitana a Espanya, Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

• AIGUABELLA, J. (2012), Necessitats de treballadors qualificats políglotes en les empreses de l’àrea de Girona, Ajuntament de Salt.

• AIGUABELLA, J. (2011), Detecció de bones pràctiques en els programes d’inserció laboral dels Serveis Públics d’Ocupació implementats per organitzacions no lucratives de Barcelona, València i Sevilla i adreçats al col·lectiu immigrant, Fundació Sevilla Acoge. 

• LEOTTI, P. (2011), Respostes al treball forçós a la Unió Europea. El cas espanyol, London Metropolitan University; Fundació Joseph Rowntree.

• VALLVÉ, X. (2010), Informe anual 2010 presentat a l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea sobre el racisme, la xenofòbia i l'antisemitisme.

• VALLVÉ, X. (2010), Estudi temàtic sobre els delictes racials i de l’odi a Espanya, Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

• LEOTTI, P. (2009), L’impacte de la Directiva d’Igualtat Racial: una recerca sobre els sindicats i els empresaris a Espanya. El cas espanyol, London Metropolitan University; Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

• VALLVÉ, X. (2009), Estudi temàtic sobre les condicions de l’habitatge dels gitanos a Espanya, Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

• VALLVÉ, X. (2009), Informe anual 2009 presentat a l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea sobre el racisme, la xenofòbia i l'antisemitisme.

• MARTÍNEZ, R. (2009), Prospecció sobre les necessitats de repoblament de zones rurals amb pèrdua de població a Catalunya, CEPAIM.

• LEOTTI, P.; MARTÍNEZ, R. (2008-2009), Investigació sobre intervencions en assentaments, infrahabitatges o pisos sobreocupats habitats per immigrants especialment vulnerables, CEPAIM.

• VALLVÉ, X. (2008), Informe anual 2008 presentat a l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA) sobre el racisme, la xenofòbia i l'antisemitisme a Espanya.

• AIGUABELLA, J. (2008), Pla d’Acollida Municipis de Roses i Sant Pere Pescador, Ajuntaments de Roses i Sant Pere Pescador.

• AIGUABELLA, J.; BAYAS, B. (2007), Pla d’Acollida Municipis de L’Escala, La Jonquera, Cadaqués i Castelló d'Empúries, Ajuntaments de L’Escala, La Jonquera, Cadaqués i Castelló d'Empúries.

• PAJARES, M. ; LEOTTI, P. ; JUBANY, O. (2007-2008), Transicions dels treballadors indocumentats (UWT): Recollida d’evidències pel que fa als límits i als processos de canvi en l’estatus i l’ocupació dels treballadors indocumentats a Europa, London Metropolitan University; Comissió Europea, Direcció General de Recerca, 7è. Programa Marc.

• VALLVÉ, X. (2007), Informe anual 2007 presentat a l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA) sobre el racisme, la xenofòbia i l'antisemitisme a Espanya

• VALLVÉ, X. (2006), Informe anual 2006 presentat a l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA) sobre el racisme, la xenofòbia i l'antisemitisme a Espanya.

• VALLVÉ, X. (2005), Informe anual 2005 presentat a l’Observatori Europeu del Racisme i la Xenofòbia (EUMC) sobre la discriminació i racisme contra els immigrants i les minories ètniques en l’ocupació, l’educació, la legislació, l’habitatge i la violència racial.

• VALLVÉ, X. (2005), La discriminació, el racisme i la xenofòbia contra els immigrants estrangers i les minoríes ètniques a Catalunya, Fundació Jaume Bofill.

• JUBANY, O. (2004), Immigrants qualificats i integració en el mercat de treball (SMILING). Informe final, Comissió Europea, Direcció General d’Ocupació, Afers Socials i Igualtat d’Oportunitats.

• VALLVÉ, X. (2004), Informe anual 2004 presentat a l’Observatori Europeu del Racisme i la Xenofòbia (EUMC) sobre la discriminació i el racisme contra els immigrants i les minories ètniques en l’ocupació, l’educació, la legislació, l’habitatge i la violència racial.

• VALLVÉ, X. (2003), Informe anual 2003 d’habitatge presentat a l’Observatori Europeu del Racisme i la Xenofòbia (EUMC) sobre la discriminació i el racisme contra els immigrants i les minories ètniques.

• VALLVÉ, X. (2003), Informe anual 2003 d’ocupació presentat a l’Observatori Europeu del Racisme i la Xenofòbia (EUMC) sobre la discriminació i el racisme contra els immigrants i les minories ètniques.

• VALLVÉ, X. (2002), Informe anual 2002 d’ocupació presentat a l’Observatori Europeu del Racisme i la Xenofòbia (EUMC) sobre la discriminació i el racisme contra els immigrants i les minories ètniques.

• MARTÍNEZ, R. (2002), La immigració estrangera a la comarca del Baix Ebre: Diagnòstic per a un pla d’integració dels immigrants, Consell Comarcal del Baix Ebre.

• MARTÍNEZ, R. (2002), El cas de la mesquita de Premià de Mar, estudi de cas per a l’Observatori Europeu del Racisme i la Discriminació (EUMC).

• DE LA HOZ, J.M. (2002), L’experiència de la contractació en origen de treballadors estrangers duta a terme per la Unió de Pagesos, estudi de cas per a l’Observatori Europeu del Racisme i la Xenofòbia (EUMC).

• VALLVÉ, X. (2001), Informe anual 2001 d’ocupació presentat a l’Observatori Europeu del Racisme i la Xenofòbia (EUMC) sobre la discriminació i el racisme contra els immigrants i les minories ètniques.

• MARTÍNEZ, R. (2001), Pla comarcal d’integració dels immigrants. Programa de treball any 2001, Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar i Família.

• AIGUABELLA, J. (2000), Bancs i immigrants. Informe espanyol, Comissió Europea, Direcció General d’Ocupació, Afers Socials i Igualtat d’Oportunitats.

• MARTÍNEZ, R. (2000), Observatori Permanent de la Immigració. Immigració econòmica al Baix Empordà. Diagnòstic per a un Pla d’Integració dels Immigrants, Consell Comarcal del Baix Empordà.

• MARTÍNEZ, R. (2000), Observatori Permanent de la Immigració. Baix Empordà. Memòria de l’any 1999, Consell Comarcal del Baix Empordà.

• MARTÍNEZ, R. (2000), Observatori Permanent de la Immigració. Resultats Estadístics Baix Empordà, Consell Comarcal del Baix Empordà.

• AIGUABELLA, J.; et al (1992), Resultats del procés de regularització d’immigrants estrangers a Catalunya, 1991. La immigració a Catalunya, Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

• GABINET D’ESTUDIS SOCIALS (GES) (1991), Polítiques migratòries a Europa, Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

• AIGUABELLA, J.; et al (1991), Els països d’emigració: un potencial que s’amplia, Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

• AIGUABELLA, J.; et al (1991), Fluxos migratoris i evolució econòmica, Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

• AIGUABELLA, J.; et al (1989), Com conèixer els movimients migratoris, Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

• GABINET D’ESTUDIS SOCIALS (GES) (1989), Itàlia: De país d’emigració a pol receptor, Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

• AIGUABELLA, J.; et al (1989), Moviments migratoris i tendències futures a la CEE, Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

 

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com