CatalanEspañolEnglish

Diversos

• AIGUABELLA, J.; LEOTTI, P. (2007-2008), Estima el Llenguatge! Atreure la participació i incrementar la motivació de homes joves estudiants de llengües (Projecte Love Language!), Comissió Europea, Direcció General d’Educació.

• AIGUABELLA, J.; LEOTTI, P. (2007-2008), El vincle europeu entre les generacions. Promoure la ciutadania europea mitjançant l’aprenentatge intergeneracional i intercultural (Projecte European Generation Link), Comissió Europea, Direcció General d’Educació.

• VALLVÉ, X; BAYAS, B. (2007), Igualant les atencions en una societat en canvi (Projecte Equalising care in a changing society), Comissió Europea, Direcció General d’Ocupació, Afers Socials i Igualtat d’Oportunitats.

• ESTIVILL, J. (1999), Organisacions i xarxes voluntàries en un món en canvi, Lausana, Comitè Olímpic Internacional.

• BERNEY, J. (1995), Les cooperatives socials a Europa, CECOP; Consorci Gino Mattarelli.

• GABINET D’ESTUDIS SOCIALS (GES) (1990) Dinàmica i diversitat del cooperativisme de treball associat a Catalunya. Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives.

• BERNEY, J. (1990), La integració cooperativa a Catalunya, Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives.

• BERNEY, J.; ESTIVILL, J. (1990), Les necessitats de formació cooperativa a Catalunya en l’horitzó de l‘Europa de 1993, Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives.

• ESTIVILL, J.; MARTÍNEZ, R. (1989), Cens d’organitzacions no governamentals específiques o amb programes específics relacionats amb el tema de les drogues, Ministeri de Sanitat i Consum, Pla Nacional sobre Drogues.

• BERNEY, J. (1989), Els primers passos de la cultura cooperativa (1899-1923), Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives.

• GABINET D’ESTUDIS SOCIALS (GES) (1988), La situació de les societats anònimes laborals (S.A.L.) a l’Estat Espanyol, CECOP.

• BERNEY, J. (1988), La maduració organitzativa del moviment cooperatiu: La Cambra Regional de Cooperatives de Catalunya i Balears (1899-1918), Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives.

• BERNEY, J.; ESTIVILL, J. (1988), La dinàmica cooperativa avui a Catalunya, Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives.

• BERNEY, J.; ESTIVILL, J.; DE LA HOZ, J.M. (1987), Els nous camins del cooperativisme, Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives.

• ESTIVILL, J. (1987), Aspectes sociològics del turisme i turisme social, Generalitat de Catalunya, Conselleria de Treball.

 

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com