CatalanEspañolEnglish

Consultoria, assessorament i avaluació

• LEOTTI, P. (2015-2016), Informe sobre les condicions de vida i les intervencions en assentaments per part de la Fundació CEPAIM, Fundació CEPAIM. 

• LEOTTI, P. (2015-2017), Avaluació externa del projecte “Cultivamos el futuro”, Fundació CEPAIM.

• LEOTTI, P. (2011), Avaluació del programa CATSEN IMPULS, Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya (CASC).

• AIGUABELLA, J. (2010-2011), Seguiment i validació del Programa Projecta’t, Generalitat de Catalunya, Departament de Treball.

• AIGUABELLA; J, ; LEOTTI, P. (2009), Informe sobre el Fons Social Europeu i les àrees urbanes i l’ocupació local, Bernard Brunhes International; Comissió Europea.

• MARTÍNEZ, R. (2008), Acompanyament a la Coordinadora d'Associacions de Senegalesos a Catalunya en la redacció del Pla Estratègic.

• MARTÍNEZ, R; LEOTTI, P. (2008), Xarxes d’acollida i condicions de vida dels immigrants arribats a Canàries. Avaluació del dispositiu d’acollida d’emergència de CEPAIM i la incorporació a la societat espanyola de les persones acollides durant 2006, CEPAIM.

• LATORRE, X. (2008), Seguiment i avaluació del projecte “La prevenció de l’exclusió social en joves i adolescents en contextos urbanos mitjançant la promoció de la salut i dels factors resilients”; Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

• AIGUABELLA, J. (2007), Avaluació externa del Projecte d’Intervenció Integral Santa Eugènia – Can Gibert del Pla, Ajuntament de Girona.

• LATORRE, X. (2007), Informe d’avaluació de les intervencions en els dispositius d’acollida i inserció laboral a càrrec de les entitats participants en la “Xarxa d’acollida i inserció sociolaboral de les persones inmigrants a la Regió de Múrcia”, Primera Part: Anàlisi de les entitats participants en la Xarxa; Segona Part: Anàlisi de les actuacions de les entitats participants en la Xarxa, Direcció General d’Immigració de la Regió de Múrcia.

• MARTÍNEZ, R. (2007), Avaluació dels procediments d’intervenció en els dispositius d’acollida i d’inserció sociolaboral dels immigrants en les institucions sense ànim de lucre, Regió de Múrcia.

• AIGUABELLA, J.; DE LA HOZ, J.M.; MARTÍNEZ, R. (2007), Disseny d’un Observatori sobre la Inmigració a la Regió de Múrcia, Comunitat Autònoma de Múrcia.

• MARTÍNEZ, R. (2006-2007), Avaluació del projecte LUNGO-DROM, Iniciativa comunitària EQUAL, Comissió Europea, Direcció General d’Ocupació, Afers Socials i Igualtat d’Oportunitats; ASPROSOCU.

• DE LA HOZ, J.M. (2006), Avaluació externa sobre la Xarxa de Centres d’Inserció Sòcio-laboral Itaca Nº Projecte PR644/04, CEPAIM.

• MARTÍNEZ, R. (2005-2007), Avaluació del Projecte BEMBEA, Iniciativa comunitària EQUAL, Comissió Europea, Direcció General d’Ocupació, Afers Socials i Igualtat d’Oportunitats; CEPAIM.

• DE LA HOZ, S. (2006), Avaluació del Programa de rehabilitació d’habitatges de persones grans sense recursos econòmics. Exercici 2004-2005, APIP.

• AIGUABELLA, J.; JUBANY, O. (2005-2006), Avaluació del suport del Fons Social Europeu a la gestió dels canvis i de les reestructuracions econòmiques, Comissió Europea, Direcció General d’Ocupació, Afers Socials i Igualtat d’Oportunitats.

• DE LA HOZ, S. (2005), Avaluació del Programa de rehabilitació d’habitatges de persones grans sense recursos econòmics. Exercici 2003-2004, APIP.

• MARTÍNEZ, R. (2002-2004), Avaluació del Projecte NEXOS. Iniciativa comunitària EQUAL, Comissió Europea, Direcció General d’Ocupació, Afers Socials i Igualtat d’Oportunitats; CEPAIM.

• DE LA HOZ, S. (2003), Avaluació del Programa de rehabilitació d’habitatges de persones grans sense recursos econòmics. Exercici 2000-2001. APIP.

• AIGUABELLA, J. (2002), Auditoria social del projecte de capital local amb finalitat social al barri de La Mina. Projecte Conscise. Comissió Europea. Direcció General de Recerca, 5è. Programa Marc.

• AIGUABELLA, J. (2002), Auditoria social de la cooperativa de la Vall d’en Bas. Projecte Conscise. Comissió Europea. Direcció General de Recerca, 5è. Programa Marc.

• MARTÍNEZ, R. (2002), Informe d’avaluació del Centre Alcor. APIP.

• FERNÁNDEZ, N. (2002), “Utilitat, limitacions i dificultats de l’avaluació externa del projecte Hermes en el marc de la Iniciativa Europea d’Ocupació i Desenvolupament dels Recursos Humans Horizon III”, Euroconferència L’avaluació de polítiques territorials, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona; Societat Espanyola d’Avaluació; Fundació Carles Pi i Sunyer.

• DE LA HOZ, S. (2001), Avaluació Programa de rehabilitació d’habitatges de persones grans sense recursos econòmics. Exercicis: 1997-1998; 1998-1999 i 1999-2000, APIP.

• MARTÍNEZ, R. (2000), Informe d’avaluació del Projecte d’Educadors de Prevenció en Medi Multicultural Hard, ACCEM; Sevilla Acoge.

• BERNEY, J.; FERNÁNDEZ, N. (2000), Avaluació del projecte "Comportaments de risc de la juventut associats al temps lliure", Fundació CIREM.

• BERNEY, J. (2000), Avaluació del projecte “Fràgil retorn a una vida normal”. Projecte Repatriació Voluntària i Reintegració a Colòmbia, ACCEM.

• MARTÍNEZ, R. (1998-1999), Avaluació del Projecte ITACA, Iniciativa Comunitària Ocupació-Recursos Humans Capítol Horizon II (1995-1997); CEPAIM.

• MARTÍNEZ, R. (1998-1999), Avaluació del Projecte INTEGRA, Iniciativa Comunitària Ocupació-Recursos Humans Capítol Horizon II (1995-1997); ACCEM.

• MARTÍNEZ, R. (1998-1999), Avaluació del Projecte HARD-CAIM, Iniciativa Comunitaria Ocupació-Recursos Humans Capítol Horizon II (1995-1997); ACCEM.

• MARTÍNEZ, R. (1998-1999), Avaluació del Projecte SENDA, Iniciativa Comunitària Ocupació-Recursos Humans Capítol Horizon II (1995-1997); Asociación Secretariado General Gitano (ASGG).

• MARTÍNEZ, R. (1998-1999), Avaluació del Projecte EMANCIPA, Programa Integra, Comissió Europea, Direcció General V; Comunitat Autònoma de Castella-La Manxa.

• MARTÍNEZ, R. (1998), Una escola d'escalfor, Traperos de Emaús.

• MARTÍNEZ, R. (1998), Memòria avaluativa Projecte ODISEA, Iniciativa Comunitària Ocupació-Recursos Humans Capítol Horizon II (1995-1997); CEPAIM.

• MARTÍNEZ, R. (1998), Memòria avaluativa Projecte RECUPERA, Iniciativa Comunitària Ocupació-Recursos Humans Capítol Horizon II (1995-1997); Traperos de Emaús.

• ESTIVILL, J. FRIEDRICH, W.; ZEROULOU, Z. (1998), Avaluació del Programa sobre l’Any Europeu de Lluita contra el Racisme, Comissió Europea, Direcció General V.

• DARMON, I. (1997-1998), Coordinació de l’avaluació final del programa FORCE, Comissió Europea, Direcció General XII

• FERNÁNDEZ, N. (1997-2000), Avaluació dels Projectes Europeus TRAVEMA i HERMES, Programa Horizon, Comissió Europea, Direcció General V; Confederació Gallega de Minusvàlids (COGAMI).

• FERNÁNDEZ, N. (1997), Avaluació de l’impacte del Programa “Aprendre a Aprendre”, Fundació CIREM.

• FERNÁNDEZ, N. (1996-1998), Avaluació del Projecte Transnacional ENSAMBLE, Programa Horizon, Comissió Europea, Direcció General V.

• AIGUABELLA, J.; VALLVÉ, X. (1996-1997), Avaluació del programa Ex-Offenders, Comissió Europea, Direcció General V.

• BERNEY, J. (1995-1997), Avaluació del Projecte “Nosotros mismos”, Programa Europeu Horizon, Comissió Europea, Direcció General V; Koordinadora de Kolectivos del Parque Alcosa.

• MARTÍNEZ, R. (1994), Informe de l’avaluació dels “Cursos de Formació Bàsica i Inserció Professional per a Joves Drogodependents", Institut Navarrés d’Esport i Joventut.

• ESTIVILL, J.; DE LA HOZ, S. (1993), Una experiència d’avaluació social. La rehabilitació d’habitatges per a persones grans sense recursos, APIP.

• BERNEY, J. (1991), Avaluació de les polítiques per als aturats de llarga durada, Programa ERGO, Comissió Europea.

• BERNEY, J. (1991) ODAME (Estudi de casos per al Programa ERGO), Comissió Europea.

• BERNEY, J. (1990) PRECSA (Estudi de casos per al Programa ERGO), Comissió Europea.

• BERNEY, J. (1990) Fundació Engrunes (Estudi de casos per al Programa ERGO), Comissió Europea.

• BERNEY, J. (1990), Exodo Cooperativa de Treball Associat (Estudi de casos per al Programa ERGO), Comissió Europea.

• BERNEY, J. (1990), Centre de promoció i gestió d''iniciatives d''auto-ocupació juvenil de Catalunya (Estudi de casos per al Programa ERGO), Comissió Europea.

 

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com