CatalanEspañolEnglish

Projectes europeus actuals

El treball europeu actual del GES s'ha centrat fonamentalment en la seva col·laboració amb l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA). Amb un camp molt ampliat en aquests darrers anys: dels informes anuals inicials sobre racisme i discriminació, amb estudis temàtics i estudis de cas, s'ha passat a informes amb la discriminació de qualsevol tipus com a eix central. I de la discriminació com a tema central també s'ha passat a una perspectiva molt més àmplia enfocada en els drets humans. Per això, en els darrers temps, el GES ha participat en treballs per a la FRA relatius a temàtiques com les vulneracions de la protecció de dades personals; els serveis d'atenció a les víctimes de delictes; els efectes de la crisi econòmica en la igualtat de gènere; la preservació dels drets dels infants en la seva relació amb el sistema de justícia; la població LGTB; i l'explotació laboral severa dels immigrants i el seu accés a la justícia.

En els últims temps, i amb altres socis i clients, el GES també ha està col·laborant en sengles estudis transnacionals sobre el treball precari i el treball forçós a la Unió Europea, sobre la lluita contra el tràfic d'éssers humans; sobre la nova pobresa; sobre la lluita contra mutilació genital femenina; i sobre la gestió de la diversitat cultural en les petites i mitjanes empreses de l'Estat espanyol.

 

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com