CatalanEspañolEnglish

La lluita contra la pobresa energètica i la metodologia del Retorn Social de la Inversió

El mes d'abril del 2018 la Fundació Campus Arnau d'Escala i el GES han conclòs un estudi d'aplicació de la metodologia del Retorn Social de la Inversió (SROI) a famílies de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en situació de pobresa energètica. L'estudi es pot consultar a: http://www.amb.cat/es/web/desenvolupament-socioeconomic/estudis-socioeconomics

 

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com